پگاه یاوری فر

گردشگری سلامت و پیشرفت گردشگری ایران
اخبار

گردشگری سلامت و پیشرفت گردشگری ایران

نشست تخصصی گردشگری سلامت و پیشرفت گردشگری ایران با تمرکز بر فعالیت مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی با حضور متخصص مدعو، جناب آقای مهندس آرمین

نشست هم‌اندیشی نظام مسائل گردشگری
اخبار

نشست هم‌اندیشی نظام مسائل گردشگری

🔶 جلسه هم اندیشی نظام مسائل گردشگری کشور با حضور اندیشه ورزان صنعت گردشگری: آقای دکتر حامد فروزان رئیس اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران، آقای دکتر طلایی