بررسی نقش راهنمایان گردشگری در پیشرفت گردشگری ایران مهسا مطهر

بررسی نقش راهنمایان گردشگری در پیشرفت گردشگری ایران

اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران برگزار کرد: نشست تخصصی با موضوع بررسی نقش راهنمایان گردشگری در پیشرفت گردشگری ایران
از سلسله نشست‌های راهکارهای پیشرفت گردشگری ایران
با حضور خانم مهسا مطهر
🔸مدرس بین‌المللی فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری
و خانم دکتر پگاه یاوری فر فعال گردشگری و مجری کارشناس

🎬 دسترسی به ویدئو از طریق کانال آپارات به آدرس:
https://aparat.com/v/8KEnW