استاندارد بین‌المللی ISO 22483

⭕ استاندارد بین‌المللی ISO 22483 گردشگری و خدمات مرتبط – هتل‌ها – الزامات خدمات  

🔷 انتخاب محل اقامت یکی از اولین مواردی است که گردشگران هنگام تنظیم سفر با آن روبرو می‌شوند و هتل‌ها یکی از گزینه های محبوب اقامت هستند. صنعت هتلداری درصد بالایی از فعالیت‌های گردشگری را به خود اختصاص داده و در سال‌های اخیر بیشترین رشد را داشته است. با این حال رقابت‌پذیری بالای آن، طراحی و اجرای استراتژی‌های تمایز را به یک نیاز نه تنها برای صنعت هتلداری بلکه برای خود مقاصد نیز تبدیل کرده است. در این زمینه، ارایه خدمات با کیفیت به مهمانان نقش اصلی را در استراتژی تمایز ایفا می‌کند.

💠 این سند، از نظر ارایه خدمات با کیفیت، مرجعی مشترک و قابل دستیابی برای همه هتل‌ها ارایه می‌دهد. 💠 این سند ابزاری است که با هدف ارایه تجربه رضایت مهمان و ارتقا وفاداری مستقیم و غیرمستقیم وی با اطمینان از چارچوب مناسب برای ارایه حداقل کیفیت خدمات مورد انتظار یک گردشگر باتجربه بین‌المللی طراحی شده است.