اخبار

پوشش سرمایه انسانی هتل
اخبار

الگوی ایرانی در صنعت هتلداری

چالش‌های متعدد صنعت هتلداری بویژه در کلان شهرها از جمله نبود تعادل نسبی در روند فرهنگسازی اجتماعی شهری، افزایش مطالبات اجتماعی، عدم مطابقت نیازها و خواسته‌ها

گردشگری سلامت و پیشرفت گردشگری ایران
اخبار

گردشگری سلامت و پیشرفت گردشگری ایران

نشست تخصصی گردشگری سلامت و پیشرفت گردشگری ایران با تمرکز بر فعالیت مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی با حضور متخصص مدعو، جناب آقای مهندس آرمین