گزارش‌های کارشناسی

سفرهای نوروزی 1400 در آینه آمار
گزارش‌های کارشناسی

سفرهای نوروزی ۱۴۰۰ در آینه آمار

🔷 کرونا برای دومین سال، گردشگری و سفرهای نوروزی را تحت تأثیر خود قرار داد. با اینکه توصیه به ماندن در خانه و پرهیز از سفرهای

احیای بازار
گزارش‌های کارشناسی

احیای بازار

مک کنزی پیشبینی می کند در ۱۰ اقتصاد برتر گردشگری جهان، درآمد گردشگری به صورت میانگین در سال ۲۰۲۴ به سطح سال ۲۰۱۹ خواهد رسید.