پوشش سرمایه انسانی هتل

الگوی ایرانی در صنعت هتلداری

چالش‌های متعدد صنعت هتلداری بویژه در کلان شهرها از جمله نبود تعادل نسبی در روند فرهنگسازی اجتماعی شهری، افزایش مطالبات اجتماعی، عدم مطابقت نیازها و خواسته‌ها با منافع مالی و ظرفیت‌های محیط اداری، عدم آگاهی فعالان از حقوق و تکالیف دینی، تضعیف روابط و مناسبات اجتماعی و فاصله گرفتن از الگوهای ایرانی، مدیریت هتل را با معضلات روز افزونی مواجه می‌سازد.

در طی دهه اخیر مفهوم ساختار اجتماعی ایران و احصاء آن در اتخاذ تصمیم‌های کلان الگوسازی مورد توجه بسیاری قرار گرفته و از سوی دیگر انتقادهایی را نیز در مورد لزوم ارائه الگوی ایرانی در هر صنعت و کسب و کار دربرداشته است. در نظر گرفتن توزیع قدرت در ساختار ناحیه محوری و افزایش اختیارات در مقیاس کوچک در نظام پیچیده اجتماعی فعلی یکی از مسائل مدیریت هتل قلمداد می‌گردد. از این رو کارکردهای سیستمی علی الخصوص در حوزه ارائه الگو و از آن خاص تر الگوی ایرانی یا به عبارتی ایران الگو در این دیدگاه نیاز به بسیج تمامی امکانات مردمی و اجرایی دارد و در ساختار ایجاد فرصت های سرمایه‌گذاری در تبیین ایران الگو و توسعه مشارکت اجتماعی در طراحی الگوی ایرانی و تولید اقتصادی و کاربردی ایران الگو (که هنوز مفهوم مشارکت مدنی و نرخ مشارکت اجتماعی در مقایسه با بسیاری از کشورها پایین است)، نیاز به تلاش و ارائه راهکارهای افزایش فرهنگ مشارکت در حوزه صنعت هتلداری مخصوصا اراده برای ارائه الگوی ایرانی و کوشش برای پیوند نیازهای گسسته شهرنشینان امروز ایران در قالب ایران الگو می‌باشد. پرداختن به این موضوعات با نگاهی به سند چشم انداز ۱۴۰۴ حداقل از دو دیدگاه مهم بوده و یا کارکرد دارد، اول اینکه با تشخیص فرصت‌های سرمایه‌گذاری فرهنگی در حوزه مد و لباس صنعت گردشگری باعث توسعه اقتصاد هتلداری شده و می‌تواند در تولید ناخالص داخلی شهرها اثر گذاشته و عملکرد اشتغال پایه و تولید مولد منطب با الگوی ایرانی توسعه و پیشرفت مناطق شهری را تحت تأثیر قرار داده و از سوی دیگر با توسعه مشارکت اجتماعی در تدوین و تولید ایران الگو که مقابله با آسیب‌های اجتماعی را هدف قرار داده است و نیز تأکید بر مشارکت سبز که نگاه ویژه ­ای به وجهه و تصویر هتل ایرانی دارد موجبات پایداری اجتماعی را فراهم سازد.

در حال حاضر فاصله گرفتن از  شیوه‌های سنتی اداره هتل ها و حرکت به سمت شناسایی درآمدهای پایدار و روش‌ها و ابزارهای جدید تامین منابع مالی در مدیریت هتل، که یکی از عمده‌ترین آنها جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است، از اولویت‌های اصلی مدیر/مالکان هتل می‌باشد زیرا با فراهم شدن زمینه سرمایه‌گذاری در اجرای طرح های تصویرساز اشتغال­زا در حوزه پوشش سرمایه انسانی و شناخت فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری بر روی ایران الگو یا همان الگوی ایرانی، می­توان از یک سو به توسعه زیر ساخت های هتل و از سوی دیگر به جذب سرمایه‌های بخش خصوصی در این حوزه بیشتر کمک نمود.

بابک یاوری فر – پژوهشگر صنعت گردشگری