جامعه اندیشکده ها

اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران به جامعه اندیشکده‌ های ایران پیوست

پرتال اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران پس از بررسی حوزه فعالیت ها و پروژه های انجام شده این اندیشکده، در سایت جامعه اندیشکده ها ثبت گردید.

جامعه اندیشکده‌ های ایران از سال ۱۳۹۶ و با هدف ایجاد و استقرار ساز و کارهایی جهت معرفی و برجسته‌ سازی پژوهش‌ ها و اقدامات برتر اندیشکده‌ های کشور راه‌ اندازی شده است. به این ترتیب که با شناسایی و الگوسازی از فعالیت‌ های موفق اندیشکده‌ ها، زمینه برای توسعه ظرفیت و اثرگذاری اندیشکده‌ های فعلی و فضا برای شکل‌گیری اندیشکده‌ های جدید فراهم شود. تیم سایت جامعه اندیشکده‌ های ایران تلاش دارد ماموریت خود را در فضایی غیر انحصاری و با همکاری اندیشکده‌ ها و سایر گروه‌ های فعال در حوزه موضوعات اندیشکده‌ای به انجام برساند و از حضور تیم‌ ها و برنامه‌ های دیگر این فضا و همکاری با آن‌ها استقبال می‌نماید.

آدرس پرتال اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران در وبسایت جامعه اندیشکده ها:
https://iranthinktanks.com/iran-tourism-improvement-think-tank/جامعه اندیشکده ها