غرفه اندیشگده در نمایشگاه گردشگری

اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته

با حضور اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته که با استقبال گرم فعالان حوزه گردشگری همراه بود توانمندی‌ها و دستاوردهای اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران اطلاع رسانی شد و با حضور رئیس اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران آقای دکتر حامد فروزان جلسات برنامه ریزی همکاری‌های آتی و تفاهمات ایجاد نمایندگی ها برای اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران در استان های مختلف منعقد گردید.
نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته که از تاریخ شنبه نهم تا سه شنبه دوازدهم سال ۱۴۰۰ برقرار است بستر مناسبی برای رونمایی از عظم اندیشکده پیشرفته گردشگری برای برپایی جشنواره ملی پیشرفت گردشگری ایران گردید.

نمایشگاه گردشگری