دیپلماسی گردشگری

بررسی ابعاد دیپلماسی گردشگری در برنامه رواق تماشا رادیو گفتگو

گروه تاریخ و فرهنگ رادیو گفت و گو با هدف حفظ و رونق میراث فرهنگی و اعتلای فرهنگ عمومی برنامه ای را با عنوان «رواق تماشا» تدارک دیده که درآن در سه حوزه محتوایی گردشگری، محیط زیست و میراث فرهنگی با حضور کارشناسان و صاحب نظران و مسئولان هر حوزه به بحث و گفت و گو پرداخته می شود.

در برنامه روز یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۲۲:۰۰ ، این برنامه به مدت ۱۱۰ دقیقه میزبان معاون پژوهشی اندیشگده پیشرفت گردشگری ایران، خانم دکتر پگاه یاوری فر و عضو هیئت اندیشه‌ورز حکمرانی گردشگری آقای دکتر سیدمحمد موسوی بود.

گفتگوی صورت گرفته در این برنامه از طریق لینک آرشیو رادیو گفتگو در دسترس شماست:
http://radio.iranseda.ir/epgarchivePart/?VALID=TRUE&ch=29&e=151619802