بررسی نقش موسسات آموزشی در پیشرفت گردشگری ایران

بررسی نقش مؤسسات آموزشی در پیشرفت گردشگری ایران

نشست تخصصی با موضوع بررسی نقش موسسات آموزشی در پیشرفت گردشگری ایران بر بستر اینستاگرام اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران برگزار شد.

این نشست با حضور آقای دکتر حمید زادمهر، مدیرعامل شرکت آموزش، مطالعات و مشاوره گردشگران بنیاد و خانم دکتر پگاه یاوری فر فعال گردشگری و مجری کارشناس روز سه شنبه ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۴ الی ۱۵ برگزار شد.

دسترسی به ویدئو از طریق کانال آپارات به آدرس:
https://aparat.com/v/qD6Nu