درآمدی بر تحول در گردشگری با رویکرد اسلامی – ایرانی - دی 1399

درآمدی بر تحول در گردشگری با رویکرد اسلامی – ایرانی

خلاصه مدیریتی درآمدی بر تحول در گردشگری با رویکرد اسلامی – ایرانی

آداب اجتماعی و اعتقادات مذهبی همواره نقشی بسیار پررنگی در زندگی آدمی، فارغ از جنسیت، ملیت، جغرافیا و … داشته اند. در تاریخ، دلیل تحمل مرارت های بیشمار و یا جنگ های خونین بسیار، همه بخاطر تعهد به باورها و اعتقادات بوده است. در بررسی روند وقایع دنیا شاهدیم که سفرهای ایرانیان باستان به معبد آناهیتا در کنگاور، سفرهای مصریان برای دیدار فراعنه، مراسم مقدس یونانیان باستان در معابد آپولون و سفر حج، به شوق انجام فریضه های اعتقادی بوده است. سربازان جنگ های صلیبی هزاران کیلومتر را با مشقت های فراوان برای جنگ طی می کردند و دو قرن تمام می جنگیدند تا اوامر بزرگان دین خود را اجرا کنند. این نمونه ها، ریشه در اهمیت دین از گذشته های دور در حیات بشر دارند. غالباً تا سده هجدهم، پاسخ به تمامی ناامنی های اجتماعی و …از دین بر می آمد.

خلاصه مدیریتی درآمدی بر تحول در گردشگری با رویکرد اسلامی – ایرانی به قلم:

  • آقای دکتر حامد فروزان
  • آقای دکتر بابک یاوری فر
  • خانم دکتر پگاه یاوری فر

درآمدی بر تحول در گردشگری با رویکرد اسلامی – ایرانی – دی ۱۳۹۹