پیشرفت گردشگری

ریسک اعتبار صادراتی ایران در مقایسه با اقتصادهای همسایه و مجاور – ۲۰۲۲ – سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

براساس گزارش ژانویه ۲۰۲۲، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، رتبه ریسک اعتبار صادراتی ایران بدون تغییر نسبت به قبل، همچنان ۷ باقی مانده است. در این گزارش رتبه کشور آذربایجان از ۵ به ۴ و رتبه کشور عمان از ۶ به ۵ کاهش و بهبود یافته است. درجه رتبه مذکور برآیند ریسک اعتباردهی به کشورها بوده که بر اساس وضعیت اقتصادی و سیاسی آنها تعیین می ‏‏شود. روند مستمر پایدار از رشد اقتصادی مثبت، تورم پایین و تراز مالی متوازن، از سمت اقتصادی و روابط بهینه با کشورهای همسایه و سایر اقتصادهای جهان، از سمت سیاسی، متغیرهای مهم در ارزیابی رتبه ریسک اعتبار صادراتی یک اقتصاد هستند.

پیشرفت در مذاکرات و رفع تحریم‏‏ ها به همراه به رسمیت شناختن استانداردهای مالی بین‏‏ المللی، موجب بهبود موقعیت ایران در رتبه‏‏ بندی ریسک اعتبار صادراتی، توسعه روابط بانکی، استفاده از فاینانس و ایجاد فرصت بهره ‏برداری بنگاه ‏‏های بخش خصوصی کشور از پتانسیل نهفته در بازارهای سرمایه و زنجیره‏ های ارزش کالاها و خدمات جهان خواهد شد.