سلسله مسائل گردشگری و پیشرفت گردشگری ایران با دکتر ولی تیموری

سلسله مسائل گردشگری و پیشرفت گردشگری ایران با دکتر ولی تیموری

نشستی تخصصی با دکتر ولی تیموری، مشاور پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و معاون پیشین گردشگری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با مجریگری خانم دکتر پگاه یاوری فر و موضوعاتی شامل:
– سند توسعه ملی گردشگری کشور
– ایجاد حساب های اقماری در گردشگری
– برند ملی گردشگری
– جایگاه ایران در UNWTO
و مسائل روز گردشگری ایران

لینک ویدئو در آپارات:

https://aparat.com/v/LNZG9