مرحله دوم جایزه ملی سیاستگذاری در محور استراتژیک و راهبردی

سیاستگذاری فرهنگی – مرحله دوم جایزه ملی سیاستگذاری در محور استراتژیک و راهبردی

درآمدی بر تحول در گردشگری با رویکرد اسلامی-ایرانی با موضوع بررسی و تحلیل صنعت گردشگری با توجه به دارایی های تاریخی و فرهنگی کشور و ارائه راهکارهای توسعه این صنعت با رویکرد اسلامی-ایرانی در بخش سیاستگذاری فرهنگی مرحله دوم جایزه ملی سیاستگذاری در محور استراتژیک و راهبردی ارائه گردید.
پژوهش ‌ها و اقدامات اندیشکده ‌ها برای ارتقای کیفیت سیاستگذاری و تصمیم ‌گیری کلان در هر کشور بسیار اهمیت دارد و بازدهی این فعالیت ‌ها در سطح ملی در صورتی که با روشی صحیح انجام شود و با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد بسیار بالا است. اما نگاهی به وضعیت اندیشکده‌ های کشور و کیفیت پژوهش ‌ها و اقدامات آنها نشان می‌دهد که دامنه فعالیت‌ ها و اثرگذاری اندیشکده‌ ها در کشور به صورت جدی قابل توسعه کیفی و کمی است. به نظر می ‌رسد یکی از علت ‌های کم‌ اثر بودن برخی اندیشکده‌ ها، نبود الگوهای مناسب برای پژوهش و فعالیت اندیشکده ‌ای و ناشناخته بودن مدل ‌های اثرگذاری است.
جایزه ملی سیاستگذاری تلاش می‌کند، برخی الگوهای موفقی که توانسته اند به تاثیرات مثبت در فضای سیاستگذاری و تصمیم‌ گیری کشور دست یابند را شناسایی کند و علاوه بر تقدیر مادی، آنها را به عنوان الگو به زیست ‌بوم اندیشه‌ورزی کشور معرفی کند.

پگاه یاوری فر
پگاه یاوری فر