اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران

ضرورت تدوین الگوی ایرانی در صنعت هتلداری

مشارکت حداکثری در سالیان اخیر به عنوان راهکاری مورد اقبال عمومی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی هتل ها مطرح شده است. مطالعات بسیاری در این زمینه صورت گرفته است که چگونه می‌توان بسترهای مورد نیاز مشارکت را برای عموم افراد جامعه فراهم کرد. مقامات دولتی تلاش کرده‌اند علاقه به مشارکت را به عنوان کلیدی برای نیرو بخشیدن به اقتصادهای سرمایه‌داری برانگیزانند. از سوی دیگر، درگیر شدن شهروندان با فعالیتهای مشارکتی حوزه هتلداری و شرکت در فرایندهای نوآوری باز مانند طراحیالگوی ایرانی در فرایندهای ارائه خدمات هتلداری، سبب ظرفیت‌سازی برای خدمت رسانی به صنعت گردشگری خواهد شد. با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی که تمام اهتمام دولت و نظام را در عرصه اقتصادی به خود معطوف داشته است، واگذار کردن امور به بخش خصوصی و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای آنها در تدوین و تولید الگوی ایرانی یا همان ایران الگو، از جمله اصل‌هایی است که باید در مدیریت هتل رعایت شود. اما عدم وجود شرکتهای خصوصی فعال در زمینه خدمات سنگین پوشش و پوشاک پرسنل هتل، یک طرف این معادله را دچار نقص می‌کند و سبب عدم اجرای روان رویدادهای طراحی، داوری و نمایش الگوهای ایرانی می‌شود. برای اینکه واگذاری فعالیتهای الگوسازی ایرانی به بخش خصوصی صورت پذیرد، وجود یک بخش خصوصی متخصص و قابل اعتماد ضروری است، وگرنه سپردن وظایف مدیریت تصویر هتل در قالب طرح ملی ایران الگو به شرکت‌هایی که از دانش و توان کافی برای اداره امور برخوردار نباشند، نه تنها هدف از خصوصی سازی را محقق نمی‌کند بلکه ناکارایی‌ها و بحران‌های زیادی را در عرصه مدیریت کلان هتل و مفهوم الگوی ایرانی ایجاد می‌کند. همچنین وجود شرکت‌های توانمند در زمینه ارائه خدمات تصویر هتل در قالب نمادایران الگو، سبب سبک شدن حجم وظایف اجرایی مدیریت هتل می‌شود و در بسیاری از خدمات کمتر تخصصی نقش نظارتی و جلوگیری از انحرافات می‌بخشد و اجازه می‌دهد انرژی و منابع صرف بخشهای مهم‌تر و تخصصی‌تر شود. بنابراین شناسایی عوامل مؤثر در گسترش و توسعه مشارکت کارآفرینانه رویدادهای ملی ایران الگو با محوریت ارائه الگوهای ایرانی صنعت هتلداری می‌‍‌تواند به مدیریت هتل در فراهم‌سازی بسترهای ممکن کمک کند تا هم گردشگران و هم مدیریت هتل از این توسعه منتفع شوند. در حقیقت هدف رویداد ایران الگو یافتن بسترهایی است که مدیریت هتل می‌تواند با فراهم کردن آنها سبب تشویق و ارتقای سطح کارآفرینی در سطح کلان تصویرسازی هتل شود.

پتانسیل های موجود در محیط زندگی، تکلیف مدیران هتل را در بهره‌گیری خلاقانه از ظرفیت‌های طراحان و تولیدکنندگان الگوهای ایرانی دو چندان کرده است. کارآفرینی نه تنها به عنوان یک نیروی محرکه و سازنده اقتصادی، بلکه در بعدی گسترده‌تر به عنوان یک عامل پویای اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. کارآفرینی علاوه بر نقشی که در گسترش فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی، کاهش بیکاری، افزایش مهارت های تولیدی و بازرگانی و نیز سودآوری اقتصادی دارد، در سطح اجتماعی نیز یک عامل متحول کننده و پویای الگوی ایرانی صنعت هتلداری است. گسترده شدن شبکه اجتماعی، افزایش مهارت های طراحان و تولیدکنندگان، استفاده بهینه از منابع و… از جمله بهره‌هایی است که از توسعه فعالیتهای مشارکت کارآفرینانه و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری رویداد ایران الگو به بدنه جامعه می‌رسد. بطور طبیعی مدیریت هتل به عنوان نهادی که مستقیماً با طراحان و تولید کنندگان پوشاک و وضعیت اجتماعی و اقتصادی آنها سروکار دارد، از این مزایا منتفع خواهد شد.

اما نکته قابل توجه این است که پروژه‌های تصویرساز هتل ازجمله ایران الگو در عین تنوع و دارا بودن قابلیت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری، تا حدودی برای سرمایه‌گذاران ناشناخته است. شناساندن فرصت‌ها و تهدیدهای سرمایه‌گذاری در حوزه الگوسازی ایرانی در صنعت گردشگری می‌تواند زمینه‌های مناسب برای معرفی و اطلاع‌رسانی آنها را فراهم و موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری را برطرف نماید.

عدم توجه به مؤلفه‌های ایرانی اسلامی نیز یکی از معایب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و حتی گاهاً دولتی در مقوله مدیریت هتل است. لذا تعیین سیاستگذاری و خط و مشی سرمایه‌گذاری و کارآفرینی تحول‌گرا و حافظ فرهنگ ایرانی اسلامی در مدیریت جامع هتل ها از ضرورت‌های اجتناب ناپذیر این حوزه می‌باشد.

رویداد ایران الگو سعی دارد ضمن تشریح وضعیت مطلوب، دیدگاه‌های مختلف را در حوزه کارآفرینی و توانمندسازی طراحان و تولیدکنندگان الگوی ایرانی مبتنی بر رویکرد ظرفیت‌سازی و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف تصویرسازی هتل با در نظر گرفتن مؤلفه‌های ایرانی اسلامی ارائه و در نهایت راهبردهای عملیاتی برای توسعه کارآفرینانه در مقیاس خرد محله‌وری و ناحیه محوری با رویکردهای: توسعه زیرساخت‌ها، راهبردهای آموزشی و ترویجی، راهبردهای حمایتی و پشتیبانی و راهبردهای شبکه سازی اجتماعی و بین بخشی در مسیر تحقق اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ در مدیرت هتل پیشنهاد دهد.

پگاه یاوری فر – پژوهشگر حوزه گردشگری