نقش طبیعت‌گردی یا اکوتوریسم در پیشرفت گردشگری ایران

نشست تخصصی نقش طبیعت‌گردی یا اکوتوریسم در پیشرفت گردشگری ایران

نشست تخصصی نقش طبیعت‌گردی یا اکوتوریسم در پیشرفت گردشگری ایران، از سلسله نشست‌های پیشرفت گردشگری ایران توسط اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران برگزار گردید.
🎞 دسترسی به ویدئو کامل نشست از طریق آپارات اندیشکده به آدرس:
https://www.aparat.com/MasafTourism
مقدور است.
زمان برگزاری این نشست مجازی روز سه‌شنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ و مکان آن در لایو اینستاگرام اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران بود.
در این نشست خانم دکتر آزیتا اسدی دکترای اکوتوریسم از دانشگاه upm مالزی به بیان دیدگاه ها در زمینه نقش طبیعت گردی یا اکوتوریسم در پیشرفت گردشگری ایران می پردازد و دبیری این جلسه را خانم دکتر پگاه یاوری فر دکترای مدیریت گردشگری و فعال حوزه گردشگری به عهده دارد.