نقشه ایرلاین ها و حمل و نقل هوایی در پیشرفت گردشگری ایران - حرمت الله رفیعی - پگاه یاوری فر

نقشه ایرلاین ها و حمل و نقل هوایی در پیشرفت گردشگری ایران

اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران برگزار کرد: نشست تخصصی نقشه ایرلاین ها و حمل و نقل هوایی در پیشرفت گردشگری ایران
از سلسله نشست‌های راهکارهای پیشرفت گردشگری ایران
با حضور جناب آقای حرمت الله رفیعی
🔸 رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران؛

🔸 رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی دفاتر مسافرتی ایران؛

🔸 عضو هیئت مدیره فدراسیون حمل و نقل کشور؛

🔸 نائب رئیس اول کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی تهران.

و خانم دکتر پگاه یاوری فر فعال گردشگری و مجری کارشناس

🎬 دسترسی به ویدئو از طریق کانال آپارات به آدرس:
https://aparat.com/v/8KEnW