هماهنگی، حلقهٔ مفقوده گردشگری

هماهنگی، حلقهٔ مفقوده گردشگری / تجربه قابل الگوبرداری در استان فارس

در اساس توسعهٔ صنعت گردشگری، هماهنگی بین فرهنگ، معماری، اقتصاد، محیط زیست و شهرسازی بسیار حائز اهمیت است. با نگاهی به ساختار اداری استانداری‌ها، متوجه می‌شویم که کدام استان‌ها نقش مهمی در این حوزه ایفا می‌کنند. به عنوان مثال، معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری در چارت استانداری‌های یزد و مازندران عنوان شده و استانداری‌های فارس، قم و مشهد هم معاونت‌های خود را برای هماهنگی امور زائرین و گردشگری ایجاد کرده‌اند.

در سال ۱۴۰۱، استانداری فارس با ایجاد یک ساختار کامل برای مدیریت گردشگری، موفقیت‌های قابل توجهی را کسب کرده است. این ساختار شامل مدیر کل هماهنگی امور زائران و مدیر کل هماهنگی امور گردشگری با تخصص‌های مختلف مانند کارشناس گردشگری سلامت، کارشناس هماهنگی امور فرهنگی و سفر و… است. استانداری فارس توانسته است برای توسعه گردشگری در حوزه‌های مختلف، اقدامات موثری انجام دهد از جمله:

  • ایجاد شورای توسعه زیارت،
  • ایجاد شورای گردشگری سلامت،
  • ایجاد پنجره واحد رفع موانع در پروژه‌های گردشگری،
  • تشکیل شورای صنایع دستی،
  • تهیه تقویم رویدادهای گردشگری شهرستانهای استان،
  • تلاش برای جذب همکاری هولدینگ های بزرگ ملی و استانی برای سرمایه گذاری در استان،
  • ارتقا ویژه مراودات بین المللی با کشور های همسایه،
  • ورود به تامین مالی و استفاده از بورس و فرا بورس در اقتصاد گردشگری،
  • سامانه جمع آوری ایده‌ها و طرح‌های گردشگری،
  • ترغیب و ‌اقناع صنوف گردشگری برای تشکیل صندوق مالی

شده است.

به راستی هماهنگی، به عنوان یک حلقهٔ مفقوده در صنعت گردشگری ایران، نقش بسیار مهمی دارد. به طور مثال معاون اقتصادی استانداری همدان اعلام کرد: نبود متولی، یکی از چالش‌های گردشگری سلامت است؛ از طرف دیگر پس از افتتاح بیمارستان اکباتان، مجذوبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان همدان گفت: بیمارستان اکباتان در گردشگری سلامت نقش موثری دارد. به نظر می‌رسد که استان‌های دیگر نیز مانند همدان، تبریز، گلستان، کرمانشاه و دیگر استان ها با ظرفیت‌های خاص خود می‌توانند با پیشبرد این الگو، به توسعه گردشگری در استان‌های خود کمک کنند. این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است و اگر سیاست‌های جدیدی در این زمینه دنبال شود، می‌تواند به توسعه گردشگری کشور کمک شایانی کند.

 

علی طاهری پارسا – اندیشه‌ورز گردشگری