گردشگری سلامت و پیشرفت گردشگری ایران

گردشگری سلامت و پیشرفت گردشگری ایران

نشست تخصصی گردشگری سلامت و پیشرفت گردشگری ایران با تمرکز بر فعالیت مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی با حضور متخصص مدعو، جناب آقای مهندس آرمین شهریاری، معاون توسعه و برنامه‌ریزی مرکز توسعه گردشگری سلامت در کشورهای اسلامی برگزار گردید
مجری این نشست، سرکار خانم دکتر پگاه یاوری فر معاون پژوهشی اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران است.
وبسایت مرکز توسعه گردشگری سلامت در کشورهای اسلامی: http://www.htdcenter.com

 

آدرس ویدئو این نشست در کانال آپارات اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران: https://www.aparat.com/v/fmnIT