گفتگوی نماینده اندیشکده خانم دکتر پگاه یاوری فر با نمایندگان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری

گفتگوی نماینده اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران خانم دکتر پگاه یاوری فر با نمایندگان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری

پرسش و پاسخ پیرامون مهم‌ترین مسائل و چالش‌های پیشرفت گردشگری کشور در موضوعات مختلف با حضور نمایندگان آقایان جلیلی، زاکانی و قاضی زاده هاشمی

سلسله جلسات گفت و گوی تخصصی اندیشکده ها با نمایندگان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم، ۱۲ و ۱۳ خرداد ماه برگزار شد.

گفتگوی اندیشکده ها با نمایندگان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری
گفتگوی اندیشکده ها با نمایندگان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری

این جلسات، ماحصل مشارکت بیش از ۴۰ اندیشکده ازجمله اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران در طرح «اندیشکده ها و نقش آفرینی در انتخابات ۱۴۰۰» است. طرح «اندیشکده ها و نقش آفرینی در انتخابات ۱۴۰۰» با فراخوان مشارکت اندیشکده ها در تدوین نظام مسائل کشور و از جمله مسایل حوره گردشگری آغاز شد. این مسائل متمرکز بر مهمترین چالش هایی است که رئیس جمهور آینده باید برای آنها برنامه عملیاتی داشته باشد. مرحله نخست با دریافت ۳۲۷ سوال از ۴۱ اندیشکده به انجام رسید. و اینک با برگزاری نشست‌های تخصصی در چهار محور «آموزش، فرهنگ و امور اجتماعی»، «حکمرانی و سیاست خارجی»، «اقتصاد، تولید و تجارت» و «صنعت، انرژی و امور زیربنایی» به مرحله اجرا رسیده است.