برنامه جامع پیشرفت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایران

برنامه جامع پیشرفت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایران

خلاصه مدیریتی برنامه جامع پیشرفت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایران

بازآفرینی سبد محصولات صنایع دستی، برندسازی مجدد و افزایش تبلیغات برای تغییر ذهنیت مشتریان و بازدیدکنندگان بین‌المللی برای جلب اعتماد تعداد بیشتری از مشتریان و گردشگران ضروری است. افزایش آگاهی درباره ایران به عنوان مقصدی منحصر به فرد با تنوع فرهنگی و آمادگی برای پذیرش انواع گردشگران بین‌المللی از سراسر جهان و مخصوصا کشورهای مسلمان و شیعیان در یک محیط جغرافیایی و اقلیمی منحصر به فرد در درجه اول اهمیت قرار دارد.

خلاصه مدیریتی برنامه جامع پیشرفت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایران به قلم:

  • آقای دکتر حامد فروزان
  • آقای دکتر بابک یاوری فر
  • خانم دکتر پگاه یاوری فر

برنامه جامع پیشرفت گردشگری ایران – فروردین ۱۴۰۰برنامه جامع پیشرفت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایران