جایزه پیشرفت گردشگری ایران به منظور تقدیر و تجلیل از پیشرفت در ابعاد گوناگون صنعت گردشگری اعطا میگردد.

این جایزه با تولّیگری اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران، در سال ۱۴۰۰ هجری شمسی مصادف با سال ۲۰۲۱ میلادی برای قدردانی، پاداش دادن و تجلیل از سرآمدی، تعالی و حرکت به سوی پیشرفت در تمام بخشهای صنعت  گردشگری، مسافرت و مهمان نوازی تاسیس گردید.