احیای صنعت گردشگری

صنعت گردشگری چه زمانی احیا خواهد شد؟
گزارش‌های کارشناسی

صنعت گردشگری چه زمانی احیا خواهد شد؟

مکنزی پیشبینی می کند در خوشبینانه ترین حالت که شروع ویروس کرونا متوقف شود واقتصادها رشد کنند، احیای صنعت گردشگری در سال ۲۰۳۰ رقم خواهد خورد.