اندیشکده گردشگری

همایش بین‌المللی ایران و تمدن‌سازی جهانی به سردبیری دکتر فروزان رئیس اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران
اخبار

همایش بین‌المللی ایران و تمدن‌سازی جهانی به سردبیری دکتر فروزان رئیس اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران

«همایش بین‌المللی ایران و تمدن‌سازی جهانی- سلسله گفتگوهای جهانی ایران‌شناسی در سده پانزدهم» بنیاد ایران‌شناسی با هدف گسترش مطالعات در حوزه‌های گوناگون ایران‌شناسی، تلاش علمی خود