حامد فروزان

نشست هم‌اندیشی نظام مسائل گردشگری
اخبار

نشست هم‌اندیشی نظام مسائل گردشگری

🔶 جلسه هم اندیشی نظام مسائل گردشگری کشور با حضور اندیشه ورزان صنعت گردشگری: آقای دکتر حامد فروزان رئیس اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران، آقای دکتر طلایی