خانم دکتر پگاه یاوری فر

گفتگوی نماینده اندیشکده خانم دکتر پگاه یاوری فر با نمایندگان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری
اخبار

گفتگوی نماینده اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران خانم دکتر پگاه یاوری فر با نمایندگان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری

پرسش و پاسخ پیرامون مهم‌ترین مسائل و چالش‌های پیشرفت گردشگری کشور در موضوعات مختلف با حضور نمایندگان آقایان جلیلی، زاکانی و قاضی زاده هاشمی سلسله جلسات