مک کنزی

احیای بازار
گزارش‌های کارشناسی

احیای بازار

مک کنزی پیشبینی می کند در ۱۰ اقتصاد برتر گردشگری جهان، درآمد گردشگری به صورت میانگین در سال ۲۰۲۴ به سطح سال ۲۰۱۹ خواهد رسید.

صنعت گردشگری چه زمانی احیا خواهد شد؟
گزارش‌های کارشناسی

صنعت گردشگری چه زمانی احیا خواهد شد؟

مکنزی پیشبینی می کند در خوشبینانه ترین حالت که شروع ویروس کرونا متوقف شود واقتصادها رشد کنند، احیای صنعت گردشگری در سال ۲۰۳۰ رقم خواهد خورد.