فعالیت‌های اندیشکده

انتشارات

استاندارد بین‌المللی ISO 22483

⭕ استاندارد بین‌المللی ISO 22483 گردشگری و خدمات مرتبط – هتل‌ها – الزامات خدمات   🔷 انتخاب محل اقامت یکی از اولین مواردی است که گردشگران

سفرهای نوروزی 1400 در آینه آمار
گزارش‌های کارشناسی

سفرهای نوروزی ۱۴۰۰ در آینه آمار

🔷 کرونا برای دومین سال، گردشگری و سفرهای نوروزی را تحت تأثیر خود قرار داد. با اینکه توصیه به ماندن در خانه و پرهیز از سفرهای